Undvik en blodpropp

Varje år drabbas en mängd svenskar av blodpropp och om man inte får hjälp snabbt är åkomman livshotande. Det finns många anledningar till att man får blodpropp och ett antal sätt att undvika att få en propp.

1835926-blood

En 17-årig patient som sökt vård för huvudvärk dog efter ambulansfärden och efteråt konstaterade man att hen drabbats av en blodpropp i hjärnan, skriver SMP. När personen sökt vård på grund av synrubbningar och huvudvärk lades hen in för observation och när läget förvärrades valde man att köra hen till Lund för vidare vård för eventuell hjärnhinneinflammation. Kort efter att patienten kommit fram avled hen på grund av blodproppen i hjärnan. Hade läkarna undersökt hjärnan för att leta efter blodpropp, hade patientens liv kunnat räddas.

Propp på flygplan

Varför man på sjukhuset inte hade rutiner och riktlinjer för vård av ett barn med blodpropp i hjärnan, beror på att det är ovanligt att få i den åldern. Däremot är det inte så ovanligt att få blodpropp på andra ställen än i hjärnan när man är ung. Exempelvis är det relativt vanligt att få blodpropp i benet efter att ha suttit stilla i ett flygplan under en längre tid, skriver Dagens Nyheter. Att det är lättare att få blodpropp på ett flygplan beror dels på att man sitter still, men det beror även på undertryck och att det är en låg syrehalt i kabinen. För att undvika en blodpropp under resan kan man ha på sig stödstrumpor, som bland annat finns att köpa på stödstrumpor.se.

Motionera och sluta röka

För att undvika att få en blodpropp, om man inte sitter på ett flygplan, är det bra att motionera. Då får man en ökad cirkulation av blodet i kroppen och läkare säger att motion nästan är den allra bästa förebyggande åtgärden. Det är även bra att sluta röka om man är rädd för att få en blodpropp. Rökning gör nämligen så att insidan av blodkärlen blir skrovliga istället för släta. Är insidan av blodkärlen skrovliga så flyter blodet i virvlar och risken är större att blodet koagulerar och bildar proppar. Läs mer.