Svenska vårdinrättningar i förändring

Den svenska sjukvården har genomgått stora förändringar under de senaste 15 åren, och den som återvänder efter en lång utlandsvistelse skulle nog knappt känna igen sig. Dels har de privata verksamheterna blivit fler, och dels har olika alternativformer av vård etablerats. Den som behöver komma i kontakt med en akupunktör har det betydligt lättare idag än för tio år sedan.

Andra förändringar som skett de senaste åren är följande:

  • Flera sjukhus drivs numera i privat regi, och det är inte heller ovanligt att sjukhus slås samman till större enheter.
  • Vårdcentralerna har också förändrats. Numera är man inte hänvisad till den som ligger närmast, utan kan välja fritt mellan de som finns i kommunen. Bor man i Göteborg kan man surfa in på dinklinik.se.
  • Avknoppningarna som gjorts av olika verksamheter, bl.a. hemtjänst. En avknoppning är när de anställda får möjlighet att köpa verksamheten till ett lägre pris än dess marknadsvärde. Det här är omstritt, eftersom verksamheten senare kan säljas vidare till stor vinst, men än så länge är det tillåtet.

Ingen av de här förändringarna har genomdrivits helt utan politiska strider, och samtliga kan komma att dras tillbaka. För den som är intresserad av sin hälsa har förändringarna dock varit av godo, eftersom de ger större möjligheter till att göra aktiva val.