Fimpa cigaretten för ett mer harmoniskt liv!

Årligen orsakar rökning omkring fem miljoner dödsfall världen över. Tobaksindustrins största inkomstkälla är unga människor och i Sverige värvas 16000 nya rökare varje år men ny statistik visar att mängden aktiva rökare sjunker.

Västvärldens tobakshistoria börjar år 1492 då Columbus upptäckte Amerika och i Sverige introducerades tobaken först på 1600-talet av kringresande sjömän. Under tobakens storhetstid på 1950-talet lanserade tobaksindustrin stora reklamkampanjer där filmstjärnor och även doktorer berättade vilket cigarettmärke de föredrog och varför just detta märke var det mest hälsosamma. Idag tider är all form av direktreklam för cigaretter är förbjuden i flera länder och det finns lagar om att alla paket måste ha varningstexter. I moderna tider har forskningen bevisat hälsoriskerna med rökning och fler vill undvika att dö i förtid. Cigarettens glansdagar är över och allt fler väljer att fimpa cigaretten till förmån för mer hälsosamma alternativ.

Pröva ett hälsosamt alternativ!

Fördelarna med ett rökfritt liv är många men för en inbiten rökare kan det vara svårt att bryta dåliga vanor. Studier har pekat på att rökning ligger bakom minst åtta olika cancerformer och 90 % av alla lungcancerfall kan härledas till cigarettrökning. Forskning på området har även visat att det mest effektiva sättet bli av med cigarettberoende är att bruka något av de alternativa nikotinkällorna på marknaden. Det senaste inom sluta-röka-trenden är de så kallade el cigaretterna som under de tre senaste åren har slagit igenom med stormkraft. Debatten kring de nya cigaretterna är ständigt pågående och tekniken kring dem utveckas i rasande fart för att bli det bästa rökfria alternativet på marknaden. El cigaretterna har kommit i en mängd olika märken och former vilket försvårar för den som vill sluta röka att veta vilket märke som denne bör välja. Köp el cigaretter från ecocig eftersom att det är ett företag som tillskillnad från många andra inom branschen öppet talar om vilka risker som finns och uttrycker det farliga med överdosering av nikotin.

Nya rön inom forskningen kring el cigaretter visar att den främsta fördelen med att byta ut tobaksciggaretten mot el cigaretten är att kroppen faktiskt återställer sig till hur kroppen var innan den blev beroende av cigarettens 4000 gifter. Exempelvis återhämtas lungkapacitet och blodcirkulation efter bara några veckor och en annan fördel som rökfri är att smak- och luktsinnet förbättras. För att minska den ökade risken att råka ut för hjärt- och kärlsjukdomar som skapades av rökningen rekommenderar forskare att man som nybliven icke-rökare sakta ska trappa upp med enkel träning för att på så vis maximera sina chanser till att återställa kroppen. Dock visar statistik på området att icke-rökare som tränade innan de slutade röka generellt löper mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt en engelsk undersökning är det farligare att röka för en person som fokuserar på inre harmoni och yoga än vad det är för någon som håller på med annan typ av träning. Anledningen som framkom vara yogans fokus på andning vilken även är djupt sammankopplat med rökning och utövaren kan även ha det svårare och mer stressigt fär det kommer till att sluta röka.