Att leva mindfulness

En sida om att ta vara på lugnet

Uncategorized

Fimpa cigaretten för ett mer harmoniskt liv!

Årligen orsakar rökning omkring fem miljoner dödsfall världen över. Tobaksindustrins största inkomstkälla är unga människor och i Sverige värvas 16000 nya rökare varje år men ny statistik visar att mängden aktiva rökare sjunker. Västvärldens tobakshistoria börjar år 1492 då Columbus upptäckte Amerika och i Sverige introducerades tobaken först på 1600-talet av kringresande sjömän. Under tobakens […]